Een project engineer in de pedagogie

Met ons project Absolem 4 Society geven wij onze collega’s de kans om aan de slag te gaan bij een non-profit organisatie. Absolem is al sinds 2014 tijdgever voor non-profit organisaties in Vlaanderen. Deze vorm van vrijwilligerswerk is ook een vorm van duaal leren die onze medewerkers de kans geeft om een zinvolle bijdrage te leveren in een organisatie die hen nauw aan het hart ligt. Vanuit hun expertise en invloedsfeer kunnen ze meezoeken naar en werken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Tijdens de werkuren creëren we zo een opportuniteit, een middel om economische en sociale waarde te creëren én een positieve impact te maken. Zo geven we MVO onze unieke, nieuwe, actieve invulling en creëren we duurzame gedeelde waarde voor ons eco-systeem (=alle stakeholders).

Tim aan het woord

Mijn naam is Tim en ik ben consultant project ingenieur bij Absolem. Ook ik ben in het project Absoluut Absolem gestapt.

Van begin juli tot eind augustus werkte ik in Centrum Molenmoes. Ik heb er zowel jongeren begeleid uit de bijzondere jeugdzorg, als één van de opvoeders op het gebied van leiderschap.

STRETCH-IT

In Centrum Molenmoes worden jongeren opgevangen van 16 tot 21 jaar, die omwille van diverse redenen niet meer naar school kunnen. Bij Centrum Molenmoes staat het project ‘Stretch-It’ centraal. Stretch-It is een touwenparcours dat de jongeren in contact moet brengen met zichzelf, met anderen en met hun omgeving. Het parcours is zodanig gebouwd dat ze elkaar nodig hebben en moeten helpen om aan de overkant te geraken. Het traject helpt om verbinding te creëren.

Ik begeleidde de jongeren tijdens deze activiteiten. Dat was voor mij een stretch op het gebied van leiderschap. De deelnemers zijn – in tegenstelling tot een professionele context – niet verplicht om deel te nemen aan de activiteiten. Mijn rol was dan ook het motiveren en inspireren van de jongeren en leiderschap nemen in een heel andere context. Ik begeleidde ze om te ontdekken wie ze zijn en wat ze willen.

Het was een unieke ervaring, een wereld die ik niet ken. Ik ben bekend met professionele teams. Dit is ook een team, maar van mensen met een heel andere achtergrond en soms zware bagage. Dat zorgt ervoor dat het emotionele binnen het team vaak meer op de voorgrond komt. Hierdoor heb ik veel geleerd, over anderen en over mezelf.

Wat mij opviel, is dat de andere begeleiders vaak helemaal anders reageerden op situaties dan ik. De interactie met de jongeren was voor mij niet altijd gemakkelijk en ik ben ervan verschoten hoeveel geduld de andere begeleiders hebben. Ik ga in de toekomst proberen om geduldiger te zijn.

ABSOLUUT ABSOLEM

Ik vind het zeer uniek en knap van Absolem dat ze dit organiseren. Ze zouden hun projectleiders even goed op een training leiderschap zouden kunnen sturen. Dit is veel unieker, dit kan je niet leren in een training, dit is leren door het te doen. En knap natuurlijk omdat je, terwijl je aan het leren bent, iets bijdraagt aan het goede doel. Voor mij was het die combinatie die me aantrok.

Ik raad het mijn collega’s aan om het ook te doen. Het is een unieke kans om helemaal uit je comfortzone getrokken te worden en daardoor heel veel bij te leren.

geplaatst in: absolempowerabsoluut absolememployer brandingpeoplepurpose driven

Co-creatie

Door goed naar je te luisteren, ontdekken we samen het probleem en zien we de opportuniteiten ontstaan.

Deze aanpak geeft goesting: aan jou, maar ook aan ons. want wat je graag doet, doe je goed. Zo kunnen we de juiste mensen, expertise en technologie met elkaar verbinden. In welke vorm? Dat bepaal je zelf.

Impact hebben hoe we met mensen samenwerken en hoe we technologie integreren in onze oplossingen.

Onze missie als mensgericht en waardegedreven ingenieursbedrijf.

Mensen verbinden met technologie maar ook met elkaar, is wat we graag doen.

Alles vanuit het hart, voluit en met trots. Want dàt is de kracht van Absolem en onze betrouwbare ondersteuning, die leidt tot de juiste oplossingen.

Start de samenwerking