Ford’s smart mobility

Ford Research & Advanced Engineering :
activities, strategy and  vision

Een presentatie gegeven door Pim van der Jagt: Executive Technical Leader van Ford Global, afdeling Vehicle Dynamics, Driver Assistance & Active Safety Systems. Daarnaast ook Managing Director van the Ford Research & Advanced Engineering Center in Aken.
 
In de presentatie voorspelt Ford de toekomst van mobiliteit. Hoe zullen de volgende decennia eruit zien? Ford vertrekt vanuit 4 grote maatschappelijke trends.

  1. Urbanisatie: de bevolking in steden neemt enorm toe wereldwijd, met in Azië de meest sprekende voorbeelden. 
  2. De middenklasse die mobiel wil en kan zijn groeit wereldwijd. 
  3. De luchtkwaliteit blijft een focuspunt en een noodzaak dat alsmaar toeneemt. 
  4. De attitude die mensen hebben ten aanzien van mobiliteit en vervoersmiddelen verandert: het bezitten en zelf besturen van een eigen voertuig is niet meer de droom van de toekomstige generaties.

Naast de maatschappelijke trends werd er ook ingezoomd op de business kant. Personenwagens hebben wereldwijd een businesswaarde van ongeveer 2,3 triljoen USD. Het personentransport daarentegen heeft een waarde van 5,4 triljoen USD. Een percentje van het transport is dus veel meer waard dan enkel personenwagens verhandelen en onderhouden.
 
Ford ziet in zijn Smart Mobility 5 pijlers: connectiviteit, mobiliteit, autonoom rijden, de belevenis als klant en dataverzameling en -analyse ten behoeve van geïndividualiseerde diensten.
 
Ford verwacht dat mensen een vorm van flexibel gebruik en flexibel eigenaarschap gaan willen én krijgen. Daarnaast is er een behoefte om multi-modaal te reizen: combinaties van groepsvervoer, individuele voertuigen en tweewielers met in de steden een veel groenere omgeving en zachtere mobiliteit dan vandaag.
Ford stelt zich naar de toekomst toe dan ook veel opener op qua innovatiemanagement: het genereren van open platformen waarop het bedrijf samen met andere partijen de mobiliteitsvraagstukken aanpakt. Daarbij wordt gegoocheld met termen als hackathons, idea tournaments en entrepreneurial bootcamps. Wat die turbotaal te betekenen heeft lijkt mij eerder stof voor een nieuw artikel in de toekomst.
 
Spannende tijden dus, maar ook wel het einde van ongebreideld over de weg scheuren met je vehikel. Gelukkig kunnen petrol heads en andere stoffige lunatics zoals ik nog altijd de sfeer van vroeger opsnuiven in musea, zoals in het Henry Ford museum in Detroit. Doen!

geplaatst in: engineering

Co-creatie

Door goed naar je te luisteren, ontdekken we samen het probleem en zien we de opportuniteiten ontstaan.

Deze aanpak geeft goesting: aan jou, maar ook aan ons. want wat je graag doet, doe je goed. Zo kunnen we de juiste mensen, expertise en technologie met elkaar verbinden. In welke vorm? Dat bepaal je zelf.

Impact hebben hoe we met mensen samenwerken en hoe we technologie integreren in onze oplossingen.

Onze missie als mensgericht en waardegedreven ingenieursbedrijf.

Mensen verbinden met technologie maar ook met elkaar, is wat we graag doen.

Alles vanuit het hart, voluit en met trots. Want dàt is de kracht van Absolem en onze betrouwbare ondersteuning, die leidt tot de juiste oplossingen.

Start de samenwerking