Over mensen en bedrijven gesproken…

Waardengedreven ondernemen

Ondanks het technische, industriële karakter van onze activiteiten zijn wij er rotsvast van overtuigd dat het groeiproces van een bedrijf begint en eindigt bij mensen. Daarom is waardengedreven ondernemen voor ons de echte motor voor succes op lange termijn. Zo produceren we meer dan korte termijnwinst, maar ook vertrouwen, empathie, stabiliteit, hoop, authenticiteit en eerlijkheid. Verbinding creëren, daar draait het om in de uitbouw van een succesvol HR-beleid en commerciële relaties. De redenen waarom mensen beslissen om voor je bedrijf te komen werken of te blijven werken, is volgens ons de essentiële bouwstof in een samenwerking. We geven dan ook graag enkele tips die kunnen helpen om zo’n beleid te voeren.

Rekruteren

Als startende ondernemer is het cruciaal de juiste mensen aan boord te hebben. Wij raden aan om hier vroeg aan te beginnen. Proactief en anticiperend op de drukte die komt, want het zoeken van de juiste mensen vraagt tijd en energie. Daarom hanteren wij een duurzaam rekruteringsbeleid. We hire for attitude. Binnen de competentieprofielen die we zoeken, nemen we enkel zij aan van wie we aanvoelen dat ze bij Absolem passen. Probeer daarbij mensen te vinden die werkelijk een intrinsieke motivatie vinden bij de taken die ze krijgen toegewezen. Wat is voor hen zinvol werken? Waar halen ze plezier uit? En loopt hun groeirichting parallel met die van jou en jouw bedrijf? Alles loopt vlotter als die in dezelfde richting zitten. Het is dus essentieel om hiernaar te peilen.

Investeren

Een talent gevonden dat als werknemer en als mens een grote bijdrage levert? Op dit punt in de onboarding moet je de tijd nemen om echt te investeren. Je nieuwe collega intensief begeleiden bij het inwerken, vraagt veel tijd maar is fundamenteel. Focus daarbij niet enkel op het operationele van functieomschrijving en doelstellingen. Het is immers jouw taak om het potentieel van je collega’s niet enkel in te zetten in je organisatie, maar ook te voeden, inspireren en te versterken.

Hoe explicieter je kan zijn over je identiteit, doelen, richting en de rol die elke medewerker in jouw bedrijf speelt, des te zelfstandiger ze de juiste taken uitkiezen en uitvoeren. Geef ook vertrouwen, waardering en vrijheid om binnen een bepaalde doelstelling eigen accenten te leggen. Je krijgt dan niet alleen meer zelfsturing, maar ook meer passie en energie. Creëer een kader waarin ze kunnen bijdragen aan een groter geheel. Als jong bedrijf is die autonomie van vitaal belang. Als ondernemer heb je maar twee handen. Het is onbetaalbaar om iemand naast je te hebben die mee aan de kar trekt in veranderende omstandigheden.

Feedback

Hoe dan ook, geen enkele samenwerking loopt volledig juist. Durf dus snel terugkoppelen wanneer het niet gaat zoals gehoopt. Het is investeren vanuit je eigen kwetsbaarheid, ook al is het een moeilijke boodschap om te brengen en te ontvangen. Doe dat bovendien op een respectvolle en verbindende manier, sprekend vanuit jouw behoeften en die van je organisatie. Op deze manier zal elke samenwerking versterken en productiever worden.

In ons verhaal ligt de focus soms wat meer op diepte dan op snelheid. Hoe je met mensen omgaat, bepaalt alles. Respect, openheid en transparantie zijn dan ook belangrijke waarden voor ons. Alleen op basis daarvan kan je op zakelijk vlak wonderen verrichten.

geplaatst in: engineeringemployer brandingcorporatepeoplejobs

Co-creatie

Door goed naar je te luisteren, ontdekken we samen het probleem en zien we de opportuniteiten ontstaan.

Deze aanpak geeft goesting: aan jou, maar ook aan ons. want wat je graag doet, doe je goed. Zo kunnen we de juiste mensen, expertise en technologie met elkaar verbinden. In welke vorm? Dat bepaal je zelf.

Impact hebben hoe we met mensen samenwerken en hoe we technologie integreren in onze oplossingen.

Onze missie als mensgericht en waardegedreven ingenieursbedrijf.

Mensen verbinden met technologie maar ook met elkaar, is wat we graag doen.

Alles vanuit het hart, voluit en met trots. Want dàt is de kracht van Absolem en onze betrouwbare ondersteuning, die leidt tot de juiste oplossingen.

Start de samenwerking